Félag Íslendinga í Finnlandi
på svenska

Föreningens ändmål är:

·         att utveckla och fördjupa de kulturella förbindelserna mellan Finlandsoch

Islands folk. Detta sitt ändmål förverkligar föreningen genom att anordna möten, fester, föredragstillfällen, sällskapliga sammankomster och kulturutbyte,

 

·         att godkänna Isländska och Finnska traditioner i verksamheten,

·         att ha samarbete med andra motsvarande föreningar, sällskaper, instituter och företag i

Finland och i Norden,

 

·         att alle medlemmar ku finna noget ved sit interess i föreningens verksamhet.

Medlem av föreningen kan bli envar välfredjad finländare, islänning, eller annan, som bor i

Finland, och som verkar för föreningens målsättningar.

 

Föreningens medlemmar indelas med avseende av den årliga medlemsavgiften och att anmäla sit hjemmeort til styrelsen. Avgifternas storlek bestämmes av årsmöted.

Till hedersmedlem

kan föreningen kalla den som på ett särdeles förtjänstfullt sätt verkat för att främja föreningens mål. Hedersmedlemmar bör inte borge medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är nu 15€/person eller 25€/familj.

på svenska